เปรียบเทียบแผนประกันโควิด Covid-19

ประกัน โควิด Covid วัคซีน ล่าสุด กรกฏา 2564/2021 ประกันโควิด-19 เจอ-จ่าย-จบ-รักษา-วัคซีน

ค้นหาเอกสารความคุ้มครองของฉัน

แผนประกันขายดี

คลิกเลือกประเภทประกัน
เจอจ่าย
10,000บาท
ค่ารักษา
30,000บาท
โคม่า
300,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
100,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (100วัน)
1,000บาท
โคม่า
1,000,000บาท
ค่ารักษา
100,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ
-บาท
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
50,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (60วัน)
500บาท
นอน ICU รับเงินก้อน
30,000บาท
โคม่า
300,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (14วัน)
3,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
-
โคม่า
1,000,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
2,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
25,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ค่ารักษา
50,000บาท
แพ้รับเงินก้อน
3,000บาท
โคม่า
500,000บาท
ชดเชยรายได้วันละ (15วัน)
500บาท

ตารางเทียบแผนประกัน

คลิกเลือกประเภทประกัน
slide slideเพื่อดูข้อมูล
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
ทูนประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์,
นักบิน,พนง.บนเครื่อง
และสนามบิน
ขายดี
slide
499บาท
ซื้อเลย
10,000 30,000 - 300,000 150,000 - - - -
699บาท
ซื้อเลย
10,000 50,000 - 500,000 150,000 - - - -
999บาท
ซื้อเลย
10,000 100,000 - 1,000,000 150,000 - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
ไทยไพบูลย์
ประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์
429บาท
ซื้อเลย
- 100,000 - 500,000 - - - - -
699บาท
ซื้อเลย
- 100,000 - 1,000,000 - - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
นวกิจประกันภัย
*ไม่รับบุคลากร
ทางการแพทย์
ในพื้นที่ 8 จ.
599บาท
ซื้อเลย
- 100,000 1,000/วัน (100 วัน) 500,000 - - - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ติดเชื้อรับเงินก้อน ค่ารักษา ชดเชยรายได้ โคม่าจากโควิด อุบัติเหตุ ค่ารักษา-วัคซีน โคม่า-วัคซีน ชดเชยรายได้-วัคซีน เงินปลอบขวัญ-วัคซีน
เมืองไทยประกันภัย
*เงื่อนไขอาชีพ
ขึ้นอยู่กับแต่ละ
แพคเกจ
450บาท
ซื้อเลย
- 50,000 - 500,000 - 50,000 - 500/วัน (60 วัน) -
900บาท
ซื้อเลย
- 70,000 1,000/วัน (15 วัน) 1,500,000 - 50,000 - - -
1,200บาท
ซื้อเลย
- 100,000 2,000/วัน (15 วัน) 2,000,000 - 50,000 - - -

*หมายเหตุ

  • - สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • - รับคนที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด และมีผลการตรวจเป็นลบได้
  • - ทุกแผนประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
  • - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารความคุ้มครองทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อประกัน
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุแพ้วัคซีน
ชับบ์ประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
160บาท
ซื้อเลย
300,000 3,000/วัน (14 วัน) 30,000 - -
ขายดี
slide
333บาท
ซื้อเลย
900,000 3,000/วัน (14 วัน) 30,000 - 3,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุแพ้วัคซีน
เอเชียประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
500,000 500/วัน (15 วัน) - - -
199บาท
ซื้อเลย
1,000,000 1,000/วัน (15 วัน) - - -
299บาท
ซื้อเลย
1,000,000 2,000/วัน (15 วัน) - - -
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุแพ้วัคซีน
กรุงเทพประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
100,000 - 5,000 10,000 10,000
489บาท
ซื้อเลย
500,000 - 25,000 50,000 50,000
859บาท
ซื้อเลย
1,000,000 - 50,000 100,000 100,000
บริษัท เบี้ยประกัน/ปี โคม่าแพ้วัคซีน ชดเชยรายวันแพ้วัคซีน เงินปลอบขวัญแพ้วัคซีน* ค่ารักษาแพ้วัคซีน อุบัติเหตุแพ้วัคซีน
เมืองไทยประกันภัย
ประกันแพ้วัคซีน
*รับทุกอาชีพ
99บาท
ซื้อเลย
250,000 - - 5,000 -
199บาท
ซื้อเลย
500,000 500/วัน (15 วัน) 3,000 - -
399บาท
ซื้อเลย
1,000,000 1,000/วัน (15 วัน) 5,000 - -
699บาท
ซื้อเลย
1,500,000 - - 30,000 -

*หมายเหตุ

  • - รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัน, บริษัทเมืองไทยประกันภัย รับคนต่างด้าวและชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
  • - จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • - ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
  • - ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยการแพ้วัคซีน ได้ทุกบริษัท ๆ ละ 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

หลังจากชำระเงินแล้ว

มั่นใจในระบบความปลอดภัย

ระบบเราได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ใบอนุญาตขายประกันออนไลน์จากทางคปภ. ใบอนุญาต อลว 016921000/2563