เหลียนฮัวชิงเวิน แคปซูล ราคา พร้อมส่ง (连花清瘟胶囊 Lianhua Qingwen Capsule)

29 ก.ค. 2564 11:44

เหลียนฮัวชิงเวิน แคปซูล (连花清瘟胶囊 Lianhua Qingwen Capsule) ราคา พร้อมส่ง!!

ในสถานการณ์แบบนี้ที่โควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดอย่างหนัก ทุกๆคนย่อมต้องยกการ์ดให้สูงกว่าเดิมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นอกจากการฉีดวัคซีนให้ครบแล้ว ยังมีตัวยาทางเลือกหลายๆตัวที่หากพกติดบ้านไว้แล้วก็จะอุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่ง ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล (连花清瘟胶囊 Lianhua Qingwen Capsule) เป็นหนึ่งในยาที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก โดยบทความนี้จะพูดถึง

สารสำคัญ

สรรพคุณ

วิธีใช้

และข้อควรระวัง

โดยยาเหลียนฮัวไม่ใช่ยาที่รักษาโรคโควิด-19ให้หายขาด หากแต่เป็นยาที่เหมาะแก่การบรรเทาอาหารไข้หวัดต่างๆของผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองที่อาการไม่หนัก หากมีอาการทางโควิดรุนแรงควรเข้าพบแพทย์

หากสนใจสอบถามข้อมูลยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล กรุณาติดต่อ:
ราคา: 190 บาท/กล่อง

เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule)

เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule)

สารสำคัญ:


Forsythiae Fructus (Lianqiao) 225mg, Lonicerae Japonicae Flos (Jinyinhua) 225mg, Ephedrae Herba (processed with honey) (Mahuang) 85mg, Armeniacae Semen Amarum (stir-baked) (Kuxingren) 85mg, Gypsum Fibrosum (Shigao) 255mg, Isatidis Radix(Banlangen) 255mg, Dryopteridis Crassirhizomatis Rhizoma (Mianmaguanzhong) 255mg, Houttuyniae Herba (Yuxingcao) 255mg, Pogostemonis Herba (Guanghuoxiang) 85mg, Rhei Radix et Rhizoma (Dahuang) 51mg, Rhodiolae Crenulatae Radix et Rhizoma (Hongjingtian) 85mg, l-Menthol (Bohenao) 7.5mg, Glycyrrhizae radix et Rhizoma (Gancao) 85mg

สรรพคุณ:

1.ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูกไอเจ็บคอ ปวดหวัด
2.ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษ ลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอ น้ำมูกเจ็บคอ

วิธีใช้:

รับประทานคร้ังละ 4 แคปซูลวันละ 3 คร้ัง
ข้อห้ามใช้: และข้อควรระวังโปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารกำกับยา
วิธีการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งอุณหภูมิไม่เกิน 30°C 

ข้อควรระวัง:

1. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ อาหารรสเผ็ด อาหารฤทธิ์ เย็น อาหารดิบและอาหารมัน 2. งดรับประทานผลิตภัณฑ์ สมุนไพรแผนโบราณที่ใช้บำรุงร่างกาย 3. ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค ตับ โรคเบาหวาน โรคไต และผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังที่มีความรุนแรงควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ 4. เด็ก สตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตร และผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอ ถ่ายเหลว ควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ 5. ผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า 38.5 °C ควรไปพบแพทย์ 6. ใช้ยาอย่างเคร่งครัดตามปริมาณการใช้และไม่ควรใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน 7. หลังจากรับประทานยา 3 วันแล้ว หากอาการไม่ดีข้ึนควรไปพบแพทย์ 8.หลังจากเปิดซองอลูมิเนียมฟอยล์แล้วควรระวังไม่ให้ยาโดนความชื้น

ข้อมูลจาก: https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Document%20public/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3/7.%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20lianhua%20edit_27Mar2020.pdf 

หากสนใจสอบถามข้อมูลยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล กรุณาติดต่อ:
ราคา: 190 บาท/กล่อง